Ana sayfa Finans Tüketici Hakem Heyeti Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır?

Tüketici Hakem Heyeti Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır?

0
PAYLAŞ
Tüketici Hakem Heyeti Nedir
Tüketici Hakem Heyeti Nedir

Tüketici Hakem Heyeti Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulmuş, tüketicilerin işlemleri ve tüketicilerle ilgili uygulamalardan doğabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlık durumlarına çözüm bulmak amacıyla il ve ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren kurumdur.

Tüketici Hakem Heyeti, Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunun 66 ila 72 maddeleri, aynı zamanda Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği ile düzenlenmişlerdir.

Tüketici Hakem Heyeti Kimlerden Oluşur?

İllerde Ticaret İl Müdürü, ilçelerde kaymakam ya da görevlendirebileceği bir memur tarafından idare edilen Tüketici Hakem Heyeti;

  • Belediye Başkanı’nın görevlendireceği konunun uzmanı bir üye,
  • Baro mensuplarından görevlendirilen bir üye,
  • Tüketici örgülerinden seçilmiş bir üye,
  • Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan seçilmiş bir üye

olarak ve heyetin başkanı da dahil toplam 5 kişiden oluşur. Ayrıca bir de raportör görev almaktadır. Raportörlerin görevleri ise;

  • Rapor ve dosya hazırlamak,
  • Toplantı konusunu hazırlayarak, toplantılarda bulunmak,
  • Toplantı tutanaklarını tutmak ve karar defterine işlemek,

ile görevlendirilmiştir ve raportörün oy kullanma hakkı yoktur.

Tüketici Hakem Heyeti’ne Hangi Başvurular Yapılabilir?

6502 sayılı yasanın 68/1 maddesinde açıkça belirtildiği üzere; “Değeri 2000 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 3000 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2000 TL ile 3000 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.” Bu maddede geçen parasal rakamlar her yıl güncellenmektedir ve bu sınırların üzerindeki anlaşmazlıklarda başvuru Tüketici Mahkemesi‘ne yapılmalıdır.

Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvuru Nasıl Yapılmalıdır?

Anlaşmazlıklarda başvuru, anlaşmazlık konusunu ile ilgili dilekçenin, delillerle birlikte heyete verilmesi ile yapılır. Ancak tüketicinin, heyete başvurmadan önce uyuşmazlık yaşanan satıcı ya da sağlayıcıya başvurması tüketicinin yararınadır. Ayrıca, satıcı ya da sağlayıcı, tüketici ile yaşadığı anlaşmazlık için başvuru yapacaksa öncelikle tüketiciye ihtar çekmesi gerekmektedir. Tüketici, yaşamış olduğu anlaşmazlık konusu ile ilgili birden fazla heyete başvuru yapamaz. Tüketicinin başvuru yapacağı yer, yerleşim yerinin bulunduğu yer olmalıdır.

Tüketici Hakem Heyeti’nin Karar Verme Süresi Nedir?

Başvurular, tarih ve sıraya göre en fazla 3 ay içinde heyetçe görüşülüp karara bağlanır. Başkan tarafından gerekli bulunduğu takdirde ya da tarafların öncelikli inceleme talebi olduğu takdirde daha önce de incelemeye alınabilir. Yabancı uyruklu turistlerin başvuruları da öncelikli incelemeye alınacaklar arasındadır. Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvurular belirli şartlara göre ücretsizdir.

Kredi Sigortası Nedir? Avantajları Nelerdir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here