Ana sayfa Borsa Hisse Senedi Nedir? Bütün Detaylar

Hisse Senedi Nedir? Bütün Detaylar

0
PAYLAŞ

Hisse senedi nedir?

Hisse senetleri; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkânı veren menkul kıymetlerdir.

Hisse senetleri dolaşım yeteneği açısından kaça ayrılır?

Hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ortaklık, esas sözleşmesinde hüküm bulunması ve payların tamamının ödenmiş olması halinde hamiline hisse senedi çıkarabilir.

Oydan Yoksun Hisse Senedi nedir?

Ortaklıklar, sermaye artırımı suretiyle oy hakkı hariç, sahibine kâr payından ve istendiğinde bedelsiz pay alma hakkında imtiyaz dışındaki diğer hususlarda imtiyaz ve diğer ortaklık haklarını sağlayan, istendiğinde belirli bir vade veya vadelerde, sabit veya değişken oranda ortaklığın oy hakkına sahip hisselerini satın alma ve ortaklık payları ile değiştirme hakkı veren oydan yoksun hisse (OYH) ihraç edebilirler. Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin ihraç edecekleri OYH ayrı bir işlem sırası açılmak suretiyle İMKB’de işlem görebilmektedir.

Hisse senedi sahibinin ortaklık hakları nelerdir?

Hisse senedi sahibinin başlıca hakları aşağıda sayılmıştır:
a) Rüçhan hakkı (Bedelli Sermaye Artırımına Katılım Hakkı), b) Kârdan (temettüden) pay alma hakkı, c) Oy kullanma hakkı, d) Yönetime katılma hakkı, e) Tasfiyeden hissesi oranında pay alma hakkı, f) Bilgi edinme hakkı.

Borsa Nedir? : Borsa Nedir, Sistem Nasıl Çalışır?

Sermaye artırımı ve temettü dağıtımı nedir?

Bilançoda Borçlar (Pasif) kısmında gösterilmekle birlikte işletmenin varlığı niteliğindeki Özkaynaklar hesabının bir alt kalemi olan ve işletme sahip veya sahiplerinin işe başlama tarihinde işletmeye koydukları para vs. varlıkların toplamı olan sermaye, daha sonra elde edilen kazancın dağıtılmayarak eklenmesi (bedelsiz artırım) ile veya ortaklardan para toplanması suretiyle (bedelli artırım) artırılabilmektedir.
Temettü dağıtımı ise kâr payının ortaklara sermayedeki payları oranında dağıtımıdır.
Hisse senedi sahiplerinin sermaye artırımı ve temettü ödemesinden faydalanabilmesi için (bedelli, bedelsiz) sermaye artırımı ve/veya temettü dağıtım tarihi başlangıcından bir gün önce hisse senetlerinin ilgili hesabında kayıtlı olması gerekmektedir.

Genel kurula katılmak için, şirket hisse senedi sahibinin yapması gereken işlemler nelerdir?

İMKB’de işlem gören şirketlerin genel kurul toplantılarına yatırımcıların katılımlarının kolaylaştırılması ve ihraççı şirketlere sağlıklı bilgiler iletmek amacıyla “Genel Kurul Blokajı Uygulaması” yapılmaktadır. “Genel Kurul Blokajı” hususuna Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)’nın www.mkk.com.tr web sitesinde yer verilmiş olup, buradan ayrıntılı bilgi edinme imkânı mevcuttur.

Hisse senedinde nominal değer ne demektir?

Hisse senedinin ilk çıkarılışı sırasında ortaklık yönetimi tarafından verilen itibari değere “nominal değer” denir.

Hisse senedinin ihraç fiyatı ile borsa fiyatı ne demektir?

Hisse senetlerinin çıkarılışı aşamasında satışa sunulduğu fiyata “ihraç fiyatı” denir. İMKB’de işlem görmeye başlayan hisse senetlerinin, İMKB‘deki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatına “Borsa fiyatı” denir.

Hisse senedinde zaman aşımı var mıdır?

Hisse senedi bir mülkiyet senedi olduğundan ve vade taşımadığından zaman aşımına tabi değildir.

Hisse senetlerine ilişkin bedelli rüçhan (öncelik, önce alım) hakkını kullanmak için süre ne kadardır?

Bedelli sermaye artırımı sürecinde rüçhan hakkı kullanma süresi 15 günden az, 60 günden fazla olamaz. Belirlenen rüçhan hakkı kullanım sürecinin bitiş tarihinden itibaren o yıla ilişkin Rüçhan Hakkı Kuponunun herhangi bir değeri yoktur.

Hisse senedi sahibinin dağıtılan kâr payını kullanmak için zaman aşımı süresi ne kadardır?

İlgili mevzuat uyarınca, söz konusu işlemlerin başladığı tarihten itibaren 5 yıldır.

Sermaye artırımı ve temettü ödemeleri sonucunda hisse senedinin fiyatı neden düşer?

İMKB’de işlem gören şirketlerin bedelli, bedelsiz sermaye arttırımına gitmesi ve/veya temettü ödemesi halinde hisse senetlerinin fiyatı, yapılan sermaye arttırımı ve/veya ödenen temettü nedeniyle yeniden hesaplanmakta ve hisse senetlerinin fiyatında bedelli, bedelsiz sermaye artırımı ve/veya temettü oranlarına bağlı olarak azalma olmaktadır. Bu işleme hisse senetlerinin bölünmesi, sonradan oluşan fiyata ise bölünmüş fiyat (en yakın fiyat adımına yuvarlandıktan sonra ise “Baz Fiyat”) denilmektedir.

Borsa İşlemleri: İsteyen Gidip Borsa ’da Alım-Satım Yapabilir mi?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here