Ana sayfa Borsa Borsa İnsanı Batırır mı?

Borsa İnsanı Batırır mı?

0
PAYLAŞ

Borsa İnsanı Batırır mı?

Borsada zarar karın ikiz kardeşidir. Borsa- da kar etmek kadar zarar etmek de doğaldır.

Borsada zarar nasıl edilir:

 • Genel olarak Borsada fiyatlar düşer.
 • Özel olarak bir hisse senedinin temsil ettiği fir­ma güç duruma girer veya batar.

Eğer Hisse Senedinin temsil ettiği firma batmış ise yapacak bir şey yoktur. Tasarrufunuz sıfır olmuş de­mektir. (Geçmiş olsun!)

Eğer firma güç duruma düşmüş ise, Hisse Senedinin değeri düşer. Bu durumda yapılacak iki şey vardır:

 • Kaç para ediyor ise elden bir an önce çıkarırsı­nız.
 • Firmanın düzelmesi ümidi var ise, Hisse Senedi­ni bir yana atar, bir süre unutursunuz.

Borsa’da fiyatlar genel olarak düşüyor ise yapabi­leceğiniz bir şey yok. Anadolu’da ne demişler “… Herkesle gelen düğün bayram…” Zarara uğrayan sa­dece siz değilsiniz ki…

Son bir söz: Hisse Senedine yatan para birkaç deği­şik hisse arasında dağıtılmış ise, tamamının bir günde sıfır olması söz konusu değildir.

Elinizdeki Hisse Senetlerinin değeri örneğin 150 milyon lira iken fiyatlar “gümler…” Bakarsınız eliniz­deki Hisse Senetleri 50 milyon lira ediyor. Hatta satmak da güçleşmiş olur, böyle vakalar. Üzülmeyin… İşin “raconu bu…” Her çıkışın bir inişi olduğu gibi ! her inişin de bir çıkışı mutlaka vardır.

Hisse Senedine yatırım yapmak, özellikle küçük ta­sarruf sahiplerinin kendileri için çok önemli olan üç-beş kuruluşlarını borsaya bağlamaları “yürek ister”.

Endişeli bir yapıya sahip iseniz, yüreğiniz çok pim-pirikli ise, kalbiniz pat-çat ediyor ise, paranızı başka yerlerde değerlendirin.

Para kazanacağım diye akıl sağlığınızı, vücut sağlı­ğınızı kaybetmeyin. Hisse Senedi yatırımı, “heyecanı tükenmeyen” bir yatırımdır.

Fiyatlar her gün oynadığından, eğer hassas bir ya­pıya sahip iseniz, her gün etkilenme durumundasınız. Ya sevineceksiniz, ya üzüleceksiniz… Her sabah fiyat­ları izleyeceksiniz.

Portföy ne demektir?

Borsacılar “Portföy” kelimesini, bir kişinin sahip olduğu değişik hisse senetlerini ifade etmek için kul­lanırlar.

Basit anlatımıyla Portföy sizin yumurtaların (Hisse Senetlerinin) sepetidir. Eğer sizin sadece bir kurulu­şun hisse senetlerine sahip iseniz, portföy ’den söz edemezsiniz.

Borsada Fiyat: Borsada Fiyat Nasıl Oluşuyor?

Örneğin işi geliştirdiniz. Üç değişik anonim şirke­tin hisse senedini satın aldınız. Artık sizin de “portfö­yünüz oluşmuş” demektir.

 • Portföyünüzde kaç senet var? diye sorduklarında 3 senet var (3 değişik şirketin demek istiyorsunuz) di­yeceksiniz.
 • Portföyünüz kaç liralık? Portföyünüzün büyüklüğü ne? dediklerinde, portföydeki toplam senetlerin gün­lük borsa kıymetlerinin toplam rakamından söz edeceksiniz.
 • Portföyünüzün karşılığı nasıl? diye sorduklarında portföydeki toplam hisse senetlerinin fiyat değişimini Borsa Endeksi ile karşılaştıracaksınız.

Eğer toplam hisse senetlerinizin fiyatı Borsa Endeksinden daha iyi gelişme gösteriyor ise, Portföyünüz karlıdır. Açık anlatımıyla hisse sene­di seçimini iyi yapmış, sepetinizi iyi doldurmuş­sunuz demektir.

Tek yol borsa mı ?

Borsa, tasarrufların alternatif değerlendirme alan­larından sadece biridir.

Bir kimsenin tasarruflarının tamamını (dünyanın başka köşelerinde ve de Türkiye’de) Borsa’da de­ğerlendirmeye kalkması, hisse senedine bağlaması yanlış olur.

Tasarruf sahipleri şunları unutmamalı:

 • Tasarrufunuzun hiç olmazsa 1/3 ünün likit alana yatırılmasına dikkat edin. Likidite demek istenilen an paranın ele geçirilmesi demektir. Örneğin bankaya para yatırdınız. İstediğiniz an çekebilirsiniz. Örneğin altın, döviz aldınız. İstediğiniz an bunları satabilirsi­niz.

Örneğin gayrimenkul aldınız. İstediğiniz an fiyatını düşürseniz de satamayabilirsiniz. Gayrimenkuller de farklı farklıdır. Apartman dairesini satmak, müstakil evi satmaktan daha güçtür. Evi satmak, arsa satmaktan daha güçtür.

 • Tasarruflarınızı, enflasyon karşısında erimeye­cek alanlara yatırın. Örneğin enflasyon yüzde 70 iken, banka mevduatı net yüzde 40 getiriyor ise, ana para eriyor demektir.
 • Tasarruflara alternatif yatırım alanlarının her ay ve her yıl ne kadar net gelir sağladığı gazetelerin

ekonomi sayfalarında her hafta açıklanır. Bu tablolara bakıp kendiniz karar verin. işte size birkaç formül:

 • 1 milyon liranız var:

Yarısı ile döviz aim, yarısını bankada her ihtimale karşı mevduat hesabında saklayın.

 • 5 milyon liranız var:

Bir milyon lirayı bankaya koyun. 2 milyon liralık döviz alın. 2 milyon lirayı hisse senedine yatırıp şan­sınızı deneyin.

 • 25 milyon liranız var:

Beş milyon lirayı bankada saklayın. 10 milyon lira ile döviz alın. 10 milyon lira ile borsada oynayın. Borsada işler çok iyi gidiyor ise bankadaki parayı da borsa işine eklersiniz.

 • 250 milyon liranız var:

Beş milyon lirayı bankada saklayın. 100 milyon lira­lık döviz veya arsa satın alın. Kalan para ile borsada oynayın.

 • Daha fazla paranız var:

Üçte birini döviz olarak tutun. Üçte biri ile arsa ve­ya müstakil ev alın. Üçte biri ile borsada oynayın.

 

Bakınız bu anlatımda ifadeler çok dikkatli kullanıl­mıştır:
 • Borsaya yatırın denmiyor. Borsa’da oynayın deni­yor. Çünkü borsa (ileride açıklanacağı gibi) bir oyun­dur. Ama ciddi bir oyundur.
 • Hiç altın alın da denmiyor. Çünkü altın ne umdu­rur, ne buldurur. Sarı sarı olduğu yerde durur.
 • Apartman dairesi satın almak, kiracı ile uğraş­mak, gerektiğinde satmak zor şeyler. Tabii ki parası olanın öncelikle başını sokacağı bir ev veya daire sa­tın alması esas ama, kiraya vermek için apartman dai­resi satın alınmaz.

 

Ucundan köşesinden nasıl başlanır?

Gelin. En iyisi siz bu işe ucundan köşesinden başla­yın. Çünkü günümüzde Hisse Senedi sahibi olmak ka­çınılmaz bir şey…

Eskiden kimin aklına gelirdi ki, her ailenin bir buz­dolabı olacak, her aile bir renkli televizyon alacak… Eninde sonunda siz de Hisse Senedi alacaksınız. İster bir tane, ister bin tane…

Borsa İşlemleri: İsteyen Gidip Borsa ’da Alım-Satım Yapabilir mi?

İyisi mi, yavaş yavaş, fazla riske girmeden bu işe başlayın. Bu işe başlamadan önce:

– İmkân olduğu kadar, bu konuda yazılmış kitaplar­dan yararlanın. Neyin ne olduğunu öğrenmeye çalı­şın.

 • Sağınızda, solunuzda daha önce Hisse Senedi satın almışlarla konuşun. Onların tecrübesinden yararla­nın.
 • Gazetelerin Hisse Senedi ile ilgili sayfalarını köşe­lerini okumaya başlayın. Yayınlanan bilgilerin neyi anlattığını bilene sorun. Öğrenin.
 • Kafanızdan bir veya iki tane Hisse Senedi seçin. Sanki onlara sahipmişsiniz gibi (futbol takımlarının maç sonuçlarını izlercesine) her gün fiyatlarının nasıl inip çıktığını izleyin. Fiyat çıkınca kazanmış gibi sevi­nin. inince “Tüüüüüühhhhh… Gene içeri girdik” diye üzülün.

Bakın bakalım seçiminiz ne kadar isabetli. Bir süre sonra durumunuzu tartın. Kazançlı bir senede mi gö­nül koymuşsunuz, yoksa yanlış seçim mi yapmışsı­nız?..

Ufak bir imkan ayırarak, birkaç kişi ile işe başlayın.

Mutlaka büyük paralarla veya elinizdeki avucunuz­daki paranın tamamı ile işe başlamak gerekmez.

Diyelim ki, 500 bin lira veya 1 milyon lira ile Borsa’ya girmek istiyorsunuz. (Daha gerçekçi anlatımıyla Hisse Senedi alacaksınız.)

Eğer imkanı var ise, bu parayı ailede dağıtın. Ör­neğin yarısını karınıza veya çocuğunuza verin. ‘‘Al bu para ile de sen oyna…” deyin.

Bunun çok yararı vardır. Önce karınızı veya çocu­ğunuzu ekonomiyi, borsayı izlemeye itiyorsunuz.

Sonra onlarla ortak bir konuyu, ortak biçimde izle­me, heyecanı paylaşma imkanı doğuyor.

En önemlisi Borsayı iki ayrı göz izliyor.

Aile içinde bu tip bir destek imkanınız yok ise, bir arkadaşınızla, dostunuzla birlikte yola çıkın.

Bu tip destekler, riski dağıtmayı, Borsayı daha iyi izlemeyi, daha başarılı bir portföy yönetimini müm­kün kılar.

 

Tek bir senede mi yüklenmeli?

Sepeti çeşitlendirin.

Tek başına oynuyorsanız bile imkan ölçüsünde farklı Hisse Senetlerinden satın alın. Evde karınız ve­ya oğlunuz ile birlikte oynuyorsanız, bırakınız onlar da istedikleri Hisse Senedinden satın alsınlar.

Tek bir Hisse Senedine imkan ölçüsünde bağlı kal­mayın.

 

Borsa Nedir? : Borsa Nedir, Sistem Nasıl Çalışır?

Devamlı kazanmak mümkün mü?

İnişi, çıkışı önceden kabullenin.

Ufak bir kazanç sizi çıldırtmasın. Kayıp sizi bu işten soğutmasın. Borsa’nın kuralı inişler, çıkışlardır. İniş­ler ve çıkışları zamanla kar’a çevirmeyi öğreneceksi­niz.

Beklemenin faturasını içinize sindirin. Tabii ki bu faturanın hazmedilebilir ölçüde olması gerekir.

Kazanç sizi çıldırtır, hep kazanacağınızı sanıp, eli­nizdeki avucunuzdakini Hisse Senedine bağlarsanız, büyük bir vurgun yiyip, perişan olabilirsiniz.

Herkes milyoner olur mu?

Büyük ümitleriniz olmasın.

Her Hisse Senedi satın alan milyoner olamaz. Makul bir kazanç sizi tatmin etsin. Büyük ümitlerle yola çı­karsanız sonra çok kırılırsınız.

Hemen en çok kazandırma şansı olan hisse senetle­rinden mi alınır?

Sağlam Hisse Senetleri ile işe başlayın.

Başarılı kişi veya kuruluşların yönetimine hakim ol­duğu, başarılı şirketlerin hisse senetleri, istikrarlı iniş çıkışı olan kağıtlardır. Öncelikle bunları satın alarak Borsa’yı öğrenin. Sonra yavaş yavaş ve imkanınız öl­çüsünde kazanç şansı yüksek (fakat aynı ölçüde riskli) senetlere geçiş yaparsınız.

Borsada Para Kazanmak: Borsada Para Kazanmak

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here